Zwitserleven optimaliseert werkprocedures - Inleiding

Begin 2001 kampte de afdeling Operation Services Individueel van Zwitserleven - de polisadministratie voor individuele (beleggings)verzekeringen - met oplopende werkvoorraden. Een van de voorgestelde maatregelen was het opstellen van werkinstructies voor de relatiebeheerders die verantwoordelijk zijn voor de opmaak van de polissen en voor de administratieve verwerking van, soms ingewikkelde, mutaties die gedurende de looptijd van een polis plaatsvinden.

Doel van de werkinstructies was (en is) de relatiebeheerders te voorzien van de juiste informatie om nieuwe aanvragen en mutaties snel en foutloos in te voeren.

Behoefte

Zwitserleven heeft in de loop der jaren heel wat inspanningen geleverd op het gebied van processen en werkinstructies. Doordat echter op tal van plaatsen eigen keuzen zijn gemaakt ten aanzien van uitgangspunten en richtlijnen, was het gevolg versnippering en afwezigheid van centraal opgebouwde expertise. Vandaar de behoefte aan nieuwe, via het intranet toegankelijke werkinstructies. Eerdere ervaringen bij het opstellen van instructies voor een nieuw polisadministratiesysteem, leidden tot een nieuw verzoek om hulp.